Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

Kolebię się z tęsknoty  Kolebię się ze szczęścia  Kolebię się na boki, a to wszystko z tej miłości .. 
— lonely-girl
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viacytaty cytaty
4592 49a5 390

plasmatics-life:

The Railroad to Nowhere | by Odin Gremaud

Reposted fromwestwood westwood viawerterowska werterowska
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viawerterowska werterowska

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viawerterowska werterowska
3359 e199 390
Reposted frompeper peper viaadriannak adriannak
3962 9640 390
Reposted fromimyours imyours viaadriannak adriannak

June 01 2015

Edukacja.  Kopulacja.  Starość.  Śmierć. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Sweetheart, life is a game. If you don't want to miss it, you better get playing.
— Yasmin
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
Czasami wolę być zupełnie sam. Niezdarnie tańczyć na granicy zła. I nawet stoczyć się na samo dno. Czasami wolę to, niż czułość Waszych obcych rąk.
— Coma
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Dzieci zawsze rozumieją, mają otwarte umysły, i wbudowany wykrywacz bzdur.
— Madonna Ciccone
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
2065 d73b 390
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
4835 60da 390
Reposted fromrozaliee rozaliee viaEvowe Evowe

Jeśli prezent ma sprawić radość obdarowywanemu, to jego znalezienie wymaga czasu.
     

— Rafał Kosik
Reposted fromcytaty cytaty

May 27 2015

8218 ff06 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromfriends friends

May 17 2015

2977 6e1c 390
Reposted fromadriannak adriannak viaadriannak adriannak
4172 0cd2 390
9154 3004 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaadriannak adriannak
2392 d425 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viapsychodelik psychodelik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl