Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

5751 c41c 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viapsychodelik psychodelik
0619 ff72 390
Reposted fromsjokolade sjokolade viapsychodelik psychodelik
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
Ja wszystko wytrzymam tylko... Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz, słyszysz?
— "Skazany na bluesa" (2005)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaadriannak adriannak
5005 c699 390
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaadriannak adriannak
7957 3670 390
Reposted fromarmadillo armadillo viaadriannak adriannak
2646 b4a8 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaadriannak adriannak
0236 f09e 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
9180 3f2f 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viawerterowska werterowska
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viawerterowska werterowska
9688 87fd 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viawerterowska werterowska
6818 36cf 390
Reposted frompesy pesy viawerterowska werterowska
 • family: why won't you come with us?
 • me: there must always be a stark at winterfell
 • A Ty nigdy nie zrobiłeś nic głupiego z powodu uczuć?
  Reposted fromlesnystworek lesnystworek viawerterowska werterowska

  comickit:

  I’m not badass I’m sadass I cry about everything

  Reposted fromdorks dorks viawerterowska werterowska
  8914 b80c 390
  Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawerterowska werterowska

  May 10 2015

  8361 316a 390
  Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viablaxkseoul blaxkseoul
  3470 126e 390
  Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viablaxkseoul blaxkseoul
  Reposted fromilovemovies ilovemovies viablaxkseoul blaxkseoul
  5724 01b3 390
  Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl